Dinler Tarihi
DHBT 1 Deneme 5
1.

  1. M.Ö 6ncı yüzyılda kurulmuştur

  2. Atlar saygı ve tapınma vardır

  3. Kutsal Kitap: Beş Klasik ve Dört Kitap'tır

  4. Ahlaki erdem ve faziletlere önem verilir


Yukarıdakilerden anlaşılan din hangisidir?
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Konfüçyanizm
Soru Açıklaması
2.
Taoizimin kutsal kitabının adı nedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Tao-te-King
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Taoizm'in kurucusudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Lao-Tzu
Soru Açıklaması
4.
Taoizm'de ''Yin ve Yang'' nedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Dünyadaki karşıtlıklardır
Soru Açıklaması
5.
Şintoizmin tanrılar Panteonunda baş Tanrı'nın adı nedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Amaterasu
Soru Açıklaması
6.
''Şinto'' ne demektir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Tanrının yolu demektir
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Şintoizm'in kutsal kitabıdır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Kojiki ve Nihongi
Soru Açıklaması
8.

  1. Kurucusu olmayan bir dindir

  2. Politeist tanrı anlayışı hakimdir

  3. En büyük Tanrı Amaterasu'dur

  4. Kutsal metinleri Kojiki ve Nihongi'dir


Yukarıdakilerden anlaşılan din hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Şintoizm
Soru Açıklaması
9.
Şintoizm'de ''Kami'' nedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Tanrı ve ruhlar için kullanılan bir terimdir
Soru Açıklaması
10.
Yahudiler tarihlerini hangi Peygamberle başlatırlar?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Yakup
Soru Açıklaması
11.
İsrail kelimesi aşağıdakilerden hangisine verilmiş bir addır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Yakup
Soru Açıklaması
12.
Yahudilerin Kudüs'teki tapınak hangi devlet tarafından ne zaman yıkılmıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Asurlular M.Ö.587
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi günümüz Yahudi mezheplerinden değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Katolik Yahudilik
Soru Açıklaması
14.
Yahudilerin Yahudi olmayanlarla ilişkilerinde Hıristiyan ve Müslümanlar için kullandıkları terim aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Nuhi
Soru Açıklaması
15.
Mısırda Firavunun rüyasını yorumladıktan sonra hapisten çıkarılarak Ekonomi, tarım ve zirai faaliyetlerin başına geçen, İsrailoğullarını Mısır'a getiren kimdir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Yusuf
Soru Açıklaması
16.
Yahudiler Mısır'dan çıktıktan sonra nereye gitmişlerdir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Sina yarımadası
Soru Açıklaması
17.
''On Emir'' levhaları Hz.Musa'ya nerede verildi?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Tur dağında
Soru Açıklaması
18.
Yahudilerin Kutsal metinleri aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Mişna-Talmud-Kabbala
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İsrailoğulları için yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Babil sürgününden sonra Devletleri İranlılar tarafından yıkılmıştır
Soru Açıklaması
20.
Kudüs mabedinin yakılması sonrası kaybolan Tevrat metinlerini m.ö 5nci yüzyılda yeniden toparlayan şahıs kimdir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Ezra
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.