Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde aklınıza takılan herhangi bir soruyu bize sorabilirsiniz, bizde ekibimizde araştırıp net cevabı burada yayınlayarak görebilirsiniz.
3.ÜNİTE İlk Dönem Kelami Şahsiyetler Hazreti peygamberin vefatından sonra öncelikle Müslümanlar arasında cereyan eden olayların akabinde büyük günah ... Devamı

2.ÜNİTE SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Hz. Ömer döneminde Muğire b. Şu’be ile Kisra’nın valisi arasında şu konuşmalar geçmiştir. “Siz kimsiniz?” sorusuna muha... Devamı

3. Ünite Hadis Kaynaklarında Sünnet Tasavvuru Sünnet: Hz. Peygamber’in (s.a.v) söz, fiil ve takrirleri yerine kullanılması ve takip edilen bir yol, u... Devamı

KUR’AN SÜNNET BÜTÜNLÜĞÜ “Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’ın doğru yolu göstermek üzere bütün insanlığa gönderdiği ve korumasını kendi üzerine aldığı ilahi... Devamı

DİKKAT! KAYDINI YENİLETECEK ÖĞRENCİLER İÇİN SİSTEM DEĞİŞTİ! (Aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz)  1. 2017-2018 Öğretim Yılından itibaren tüm de... Devamı

2. Ünite  KELAMIN DOĞUŞU Kelam ilmi İslam toplumunu belirli dini tarihi sosyal ve siyasi koşullarında ortaya çıkmış zamanda gelişmiş ve olgunlaşmıştı... Devamı

1.ÜNİTE KELAMA GİRİŞ   İslam dininin konu ve muhtevasını oluşturan iki temel alan vardır: 1- İtikat(inanç) 2- ameli (pratik) alan Bu iki unsur h... Devamı

ÜNİTE 8 Alevilik Ve Bektaşilik Alevilik temelde 10.yy.dan itibaren İslama girmeye başlayan göçebe Türkmen aymaklarının, bu yeni dinle, önceki bazı in... Devamı

Ünite:10 ÇAĞDAŞ İSLAMİ AKIMLAR   XVIII. yy.ın ikinci yarısından itibaren İslam alemi , siyaset ve iktisat başta olmak üzere hemen her sahada ger... Devamı

Ünite 9   Mehdi: sözlükte ; hidayete erdirilmiş ve kendisine doğru yol gösterilmiş kimsedir. Mehdi telakkisi her toplumda yankı bulan bir sığınm... Devamı

ÜNİTE 7   Batıni fırkaların ortak özelliği: Başka din ve inanışlarla birlikte İslam’ı bir şekilde bağdaştırmışlar. Kapalı toplum halinde yaşamış... Devamı

ÜNİTE 5 Şiîlik İmamiyye Şiiliğin en önemli kolu İmamiyye’dir. İran , Irak , Azerbeycan, Bahreyn’de nüfusun çoğunluğu İmamiyye mezhebinden İran’... Devamı

ÜNİTE 5 Şiîlik Ehli sünnetten sonra en fazla tarafları olan mezhep şia’dır. Şiiliğin 3 kolu:  Zeydiyye , İsmailiyye , İmamiyye Şia: taraflar , yardım... Devamı

ÜNİTE 4 Ehl-i Sünnet vel Cemaat Haris el Muhasibi , Ebu ali el Kerabisi , Ebul Abbas el Kalanisi ehli sünnetin oluşumunda büyük pay sahibidir. Ehl-i ... Devamı

ÜNİTE 3 Yönetim , İman-küfür ve kader meseleleri etrafında oluşan ilk mezhepler: Haricilik , Mürcie , Kaderiyye , Mutezile. 1- Haricilik 1- İmamet se... Devamı

SOR ÖĞREN

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Üye OlŞifremi Unuttum