Tanıtım Faliyetleri ve İslam’ın Yayılışı

admin
Mayıs 14, 2018

İSLAMA DAVET MEKTUPLARI -629

Hudeybiye barış antlaşmasından sonra barış ortamı sağlanmıştır. -628

Bundan sonra Peygamber Efendimiz çeşitli ülkelere davet mektupları göndermiştir.

1. Habeşistan / Necaşi Ashame –> Amr b. Ümeyye ed-Damri gitmiştir.
Mektubu okuyunca fil kemiğinden yapılan bir kutu içine yerleştirdi ve şöyle dedi. “Bu mektup kendilerinde oldukça hayır ve bereket eksilmeyecektir.” Rivayete göre müslüman olmuştur.

(**Peygamberimiz bir kere gıyabi cenaze namazı kılmıştır. Umeyye ed Damri için)

2. Bizans / Herakleios –> Dihye b. Halife el-Kelbi gitmiştir. Herakliyus mektubu okunca etkilenmiştir, Peygamber olduğuna kanaat getirmiştir, ancak tebaasının hristiyanlığı terk etmeye karşı olduğunu belirterek Müslüman olmamıştır. Dihye’yi hediyelerle geri göndermiştir..

(**Peygamberimize huy itibariyle en çok benzeyen sahabi Dihye’dir. Cebrail as. onun suretinde gelirdi.)

3. İran Sasani Devleti / II. Hüsrev Perviz  –> Abddullah bin Huzeyfe es-Sehmi gönderilmiştir. İran kisrası mektupta Hz. Peygamberin adını kendi adından önce yazmasına sinirlenerek mektubu yırtmış ve elçiyi geri göndermiştir. Hz. Peygamber, Kisra’nın devletinin parçalanması için dua etmiştir. Kisra 27 Şubat 628’de kendi öz oğlu Şireveyh tarafından öldürülmüştür. Bu gelişme üzerine Bâzân ve etrafındakiler müslüman olmuşlardır. İran Kisrası İslam’ı kabul etmemiştir, ama Bahreyn, Umman ve Yemen gibi Arabistan’daki İran Sömürgelerinin yöneticilerine gönderilen mektuplar başarılı sonuçlar vermiş ve bu bölgeler İran’dan ayrılıp İslam devletinin birer eyaleti haline gelmişlerdir.

4. İskenderiye – Mısır Mukavkıs’ı / Ciris b. Mina  –> Hatıb bin Ebu Beltaa gönderilmiş. Mukavkıs mektubu okuyup bitirdikten sonra fildişinden yapılmışbir kutuya koydu, elçi Hatıb’a da ikramda bulundu, makamından olmamak için Müslüman olmadı. Allah Rasulüne 1 500 dinar, iki cariye ve bazı hediyeler gönderdi. Cariyeler yolda müslüman oldu. Allah Rasulü, bu cariyelerden Mariye’ yi nikahlayıp zevceliğe aldı İbrahim adlı çocuğu ondan dünyaya gelmiştir; Sirin’i ise şairi Hz. Hasan b. Sabit’e verdi. Mukavkıs’ın, Rasulüllah’a gönderdiği hediyeler arasında 100 miskal altın, bir katırla bir merkep de vardı. Bu katıra Düldül ismini vermiştir. Bazı savaşlarına bununla iştirak etmiştir.

( Mekke’nin fethini Mekke’de ki ailesine haber vermek için mektup yazan kişi)

5. Gassaniler / Haris b. Ebi Şemir –> Şuca’ b. Vehb gitmiştir, Haris kendisine böyle bir mektup gelmesine sinirlenerek yere atmıştır.

6. Bahreyn –> El- Hadremi gönderilmiştir. Münzir ile Araplar ve İranlılardan oluşan ada halkının çoğunluğu İslam’ı kabul etti.

7. Umman –> Amr bin As (Arapların dahisi) Cülenda’nın oğulları Ceyfer ve Abd bir kaç gün düşündükten sonra İslam’ı kabul ettiler.

8. Yemen –> Bazun ( ilk atanan vali ) Yemen halkı Müslüman oldu.
Muaz bin Cebel ( ilk atanan kadı, ilk ictihat yapan sahabe )

Yemame Hevze b. Ali –> Selit b. amr
Hevze: “Bütün anlattıklarınız iyidir. Bana işinden bazı görevler ver, Müslüman olayım.” diyordu. Peygamberimiz bu yersiz teklif karşısında şu cevabı verdi: “Elimde bir karış yer olsa, sana ondan bile bir şey vermem.” Mekke’nin fethinden sonra ölen Hevze’nin yerine geçen Sümame b. Üsal Müslüman olmuştur.

*Peygamberimiz bir mektupla Busra velisine gönderdiği Haris b. Umeyr, Gassanlı bir başkan olan Şurahbil b. Amr tarafından kendi topraklarından geçerken öldürülmüştür. Bu olay Mute savaşına yol açmıştır.

Hz. Peygamberimizin Hz. Ümmü Habibe Annemizle Evlenmesi

Kureyş’in reisi Ebu Sufyan’ın kızıdır. Ubeydullah b. Cahş ve hanımı Ümmü Habibe de Habeşistan’a hicret etmiştir. Fakat Ubeydullah, Habeşistan’da Hıristiyan olmuş ve burada ölmüş, Ümmü Habibe annemiz dul kalmış, kendisine denk birisini bulamadığı için, bir daha evlenmemişti. Bu sebeple de zor durumdaydı. Böyle bir mü’mine kadının elbette taltif edilmesi gerekiyordu. Bu düşünceyle Allah Rasulü, Hz. Ümmü Habibe annemizle kendisini gıyaben nikahlamasını Habeş Necaşisi Ashame’ bildirdi. Ashame de Peygamberimizin bu arzusunu yerine getirdi.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

DHBT Sınavına Kalan Vakit
23 Aralık 2018 Pazar

Üye OlŞifremi Unuttum