logo

1.
Şer'i delillerden elde edilen Fıkıh hükümlerini sistematik tarzda ele alan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Füru-i Fıkıh
Soru Açıklaması
2.
Delillerden hüküm elde etme metodunu inceleyen ilim dalına aşağıdakilerden hangisi denir?
Doğru Cevap: "A" Usul-i Fıkıh
Soru Açıklaması
3.
İslam hukuku aşağıdaki dallardan hangisini incelemektedir?
Doğru Cevap: "C" Fıkıh
Soru Açıklaması
4.
Edille-i Şer'iyye (İslam'ın Ana Delilleri) aşağıdaki sıralamalardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" B) Kitap-Sünnet-İcma-Kıyas.
Soru Açıklaması
5.
Müçtehidin bir meselede, özel bir delil sebebiyle, o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vazgeçip başka bir çözümü benimsemesi aşağıdaki terimlerden hangisiyle tabir edilir?
Doğru Cevap: "B" İstihsan
Soru Açıklaması
6.
Yararlı olan şeyleri sağlamayı, zararlı olan şeyleri savmak (Mesalihi Mürsele) tabiri aşağıdakilerden hangisiyle tabir edilir?
Doğru Cevap: "A" İstislah
Soru Açıklaması
7.
Önce varlığı bilinen bir durumu, aksine bir delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hüküm etme yöntemine aşağıdakilerden hangisi denir?
Doğru Cevap: "C" İstishab
Soru Açıklaması
8.
İstishab, önceden varlığı bilinen olarak üç çeşittir. Aşağıdakilerden hangisi bu çeşitle içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Sahabe istishabı
Soru Açıklaması
9.
İslam Öncesi Şeriatlar, aşağıdaki hangi kelimenin karşılığıdır ?
Doğru Cevap: "C" Şer'u Men Kablena.
Soru Açıklaması
10.
Harama, kötü ve zararlı olan şeylere giden yoların kapatılması aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tabir edilir?
Doğru Cevap: "A" Sedd-i Zerai.
Soru Açıklaması
logo

11.
İyiliğe götüren yolların açılması aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tabir edilir?
Doğru Cevap: "B" Feth-i Zerai
Soru Açıklaması
12.
Hakkında açık bir Mas (Kitap, Sünnet) bulunmayan bir meselede İslam Bilgininin belli metodlar uygulayarak ulaştığı şahsi görüşe aşağıdakilerden hangisi denir?
Doğru Cevap: "C" Rey
Soru Açıklaması
13.
İslam Bilgininin (Müctehid) ilgili delillerden hüküm çıkarma yöntemine aşağıdakilerden hangisi denir?
Doğru Cevap: "D" İctihad
Soru Açıklaması
14.
Fetva vermeye aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır ?
Doğru Cevap: "A" İfta
Soru Açıklaması
15.
Fetva verene aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Müfti
Soru Açıklaması
16.
Fetva istemeye aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "B" İstifta
Soru Açıklaması
17.
Fetva isteyene aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Müstefti
Soru Açıklaması
18.
Kişinin dini ve hukuki hükme muhatap olmaya elverişli olmasına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Ehliyet
Soru Açıklaması
19.
Şariin, varlığını hükmün varlığı yokluğunu da hükmün yokluğu için alamet kıldığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sebep
Soru Açıklaması
20.
Fıkıh ilminde, bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olarak ve onun yapısından bir parça teşkil eden unsura ne denir?
Doğru Cevap: "D" Rükun
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.