FIKIH (KAVRAM)

I. KAVRAM

İkinci bölümde de ifade edildiği gibi, fıkıh kelimesi sözlükte “bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, iç yüzünü ve inceliklerini kavramak” anlamına gelir.

Fürû-i fıkıh: Fıkhın, şer‘î delillerden elde edilen fıkhî hükümleri sistematik tarzda ele alan dal.

Usûl-i fıkıh: Delillerden hüküm elde etme metodunu inceleyen dal.

Ahvâl-i şahsiye: İbadet ve şahsın hukuku.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.