Fıkıh
DHBT 1 Deneme 13
1.
Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sünnetlerinden biridir?
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife'de geçirmek
Soru Açıklaması
2.
''Eyyam-ı Mina'' hangi günlerdir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Zilhicce'nin 10 ,11, 12 ve 13. günleri
Soru Açıklaması
3.
Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve Mina'da kalındığı takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7'şer taş atılır
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik şartlarından biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Taşları sağ el ile atmak
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Mekke'de toplanan taşları atmak
Soru Açıklaması
6.
İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona ermez?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Cinsel ilişki yasağı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi ''ihsar''ın tanımıdır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması
Soru Açıklaması
9.
Sa'yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
Soru Açıklaması
10.
Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Sadaka
Soru Açıklaması
11.
Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Hiçbir cezası yoktur
Soru Açıklaması
12.
Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın cezası nedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Dem
Soru Açıklaması
13.
Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
Soru Açıklaması
14.
Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne zaman ifa edilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Belirli bir zamanı yoktur, her zaman ifa edilir
Soru Açıklaması
15.
Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çıkılmaz?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Mescid-i Hayf
Soru Açıklaması
16.
''Ravza-i Mutahhara''nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Minber ile Peygamberimiz (a.s)'in kabri arasındaki kısımdır
Soru Açıklaması
17.
''Eyyam-ı Teşrik'' hangi günlerdir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Zilhicce'nin 9, 10 ,11, 12 ve 13. günleridir
Soru Açıklaması
18.
Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ''dem cezası''nı gerektirir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Mikatı ihramsız geçmek
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi ikinci ''tahallülün'' tanımıdır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.