Fıkıh Deneme 9
www.dhbt.gen.tr
1.
Fıkıh terminolojisinde gerekçesi akılla kavranılamayan hükümler için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılır?
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Taabbudî hükümler
Soru Açıklaması
2.
Fıkhî hükümler içinde kıyas ve içtihadın en fazla söz konusu olduğu hüküm grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Muamelatla ilgili hükümler
Soru Açıklaması
3.
Günümüzde yeni ortaya çıkan ve dini açıdan çözülmesi gereken fıkhî problemleri ifade etmek için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaz?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Fıkhü’l-menâzil
Soru Açıklaması
4.
Günümüzde fıkhî problemlerin çözümünde klasik mezhep görüşlerini esas alıp yeni içtihatlara çok fazla ihtiyaç olmadığı görüşünde olan dini yaklaşımın temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Gelenekselci/taklitçi yaklaşımlar
Soru Açıklaması
5.
Hakiki namaz vakitlerinin oluşmadığı yerlerde namaz vakitlerinin güneşin doğması ve batması dışındaki farklı yöntemlerle belirlenmesine ne ad verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Takdir
Soru Açıklaması
6.
İkindi namazını öğlen namazı vaktinde kılmaya ne ad verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Cem-i takdim
Soru Açıklaması
7.
Ziyaret tavafını diğer tavaf çeşitlerinden ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Haccın farzlarından biri olması
Soru Açıklaması
8.
Aynı mecliste yapılan üç boşamanın kaç boşama kabul edileceği konusunda günümüz fıkıh bilginlerinin görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Tek boşamadır.
Soru Açıklaması
9.
Karının kocasına belli bir mali bedel teklifinde bulunması, kocasının da bunu kabul etmesiyle gerçekleşen ayrılık şekline ne denir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Muhâlea
Soru Açıklaması
10.
Evlenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Şâfii, Mâliki ve Hanbeli mezhebine göre yetişkin bile olsa kızlar ancak velinin izniyle evlenebilir.
Soru Açıklaması
11.
“Nikâhın sıhhat şartlarından olan şahit şartının temel fonksiyonlarından birisi de akdin açıklığını sağlamaktır…” Günümüzün insan ilişkileri, aile bağları ve toplumsal yapısı göz önünde bulundurulduğunda, bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Tarafların evlenme iradelerinden hiç değilse, karşılıklı yakın akraba ve dost çevrelerinin haberdar olması gerekir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ayet ve hadisle haram kılınan yiyecek ve içecekler sınıfına dahil değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Yabani eşekler
Soru Açıklaması
13.
I. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre mecusilerin kestiği hayvanların eti yenmez.

II. Bir yahudinin İslam kesim usullerine uygun olarak kestiği hayvanın eti yenebilir.

III. Bir müslümanın besmele çekmeyi kasten terk ederek kestiği hayvanın eti Şafii mezhebine göre helaldir.

IV. Zahiriler haricindeki mezheplere göre besmeleyi unutarak terk etmek, hayvanın etini haram hale getirmez.

V. Elektroşok ile sersemletilip kesilen hayvanın eti helaldir.

Hayvan kesim ahkamına ilişkin yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
14.
Bir içeceğe haram hükmünün verilmesine sebep olan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Çok miktarda tüketildiği zaman sarhoşluk meydana getirmesi
Soru Açıklaması
15.
Otopsi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre bilimsel ve eğitim amaçlı otopsi caiz değildir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki gerekçelerden hangisi genel olarak organ naklinin dini açıdan tereddütle karşılanmasına yol açmaktadır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Ahirette haşir cismani olacaktır.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş İslam bilginlerinin normal bir gebeliğin kürtajla sonlandırılması ile ilgili genel kanaatini yansıtmaktadır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Döllenmeden itibaren caiz değildir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.v) dönemi eğlence vesilelerinden biridir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Savaş zaferi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kumar türlerinden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Kazanana ödül verilen yarışmalar
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İslam âlimlerinin resim ve heykel ile ilgili ortak görüşünü yansıtır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Kutsanan şeylerin resimlerini yapmak haramdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.