Fıkıh Deneme 12
www.dhbt.gen.tr
1.
Dar anlamıyla fıkıh ilminin kapsamına giren konular aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" İbâdât – muamelat – ukubat
Soru Açıklaması
2.
“Namaz kılınız.” emri mükellefin 24 saat içerisinde 5 vakit namazla sorumlu olmasının dayanağıdır. Bu görüşü savunanlara göre, vaktin tam olarak gerçekleşmediği yerlerde namazla sorumlu olmanın gerçek sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" İlahi hitap
Soru Açıklaması
3.
Evlilik aşağıdakilerden hangisi ile son bulmaz?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Yaralanma
Soru Açıklaması
4.
Uyuşturucu etkiye sahip olan şeyler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Uçucu özellikteki uyuşturucular haram değildir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi organ naklinin itikâdi açıdan sakıncalı olduğu görüşünü destekler niteliktedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Ahirette organlar sahipleri için şahitlik yapacaktır.
Soru Açıklaması
6.
Katılanların hepsinin para yatırdığı ve kazananın çekilişe/şansa bağlı olarak belirlendiği yarışma türleri dini açıdan aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Kumar
Soru Açıklaması
7.
Hava parası almanın caiz oluşunun gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Bir haktan vazgeçme anlamı taşıyan durumlarda ücret alınmasının caiz olarak görülmesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ticari sigortaların meşru olmadığını savunanların eleştirdikleri noktalardan biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Yatırımda riskin paylaşılması
Soru Açıklaması
9.
Müşteri ile banka arasında borç akdi gibi kabul edilen ve sadece müşterinin parasını emniyetli bir şekilde saklamasını ve çeşitli bankacılık işlemlerinden karşılıksız yararlanmasını sağlayan hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Cari hesap
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki iktisadi ürünlerden hangisi “sahibine ortaklık” imkânı sağlar?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Hisse senedi
Soru Açıklaması
11.
Menkul kıymetler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Her kıymetli evrak aynı zamanda menkul kıymettir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi sabit gelirli kıymetli evraka bir örnektir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Hazine bonosu
Soru Açıklaması
13.
Ehl-i kitabın sadece Yahudi ve Hıristiyanlardan ibaret olduğunu kabul eden mezhepler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Şafii, Hanbeli
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi bir İslam ülkesinde doğrudan vatandaşlık hakkına sahip olan gayrimüslimleri ifade eder?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Zimmi
Soru Açıklaması
15.
Bir zimmiyi kasten öldüren Müslüman’a kısas cezası uygulanır. Çünkü cezanın uygulanmasının dayanağı, yaşama hakkının dokunulmazlığı noktasındaki eşitliktir.

Bu görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Ebu Hanife
Soru Açıklaması
16.
Fıkıh ilminde söz veya fiilleriyle Müslümanlıktan çıktığını dışa yansıtan kişilere ne ad verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Mürted
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.