Dinler Tarihi
DHBT 1 Deneme 2
1.
Yahudilerin kurmuş olduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" İsrail
Soru Açıklaması
2.
Yahudilikte kaç emir vardır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" 10 emir
Soru Açıklaması
3.
Yahudilikte haftalık ibadet gününe ne denir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Şabat
Soru Açıklaması
4.
Yahudilikte yılbaşına ne denir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Roşaşana
Soru Açıklaması
5.
Yahudilikte Tevrat'ın hatim bayramına ne denir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Simha Tora
Soru Açıklaması
6.
Yahudilikte Mısır'dan çıkışın anısına kutlanan Hac bayramına ne denir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Fısıh
Soru Açıklaması
7.
Kur'an-ı Kerim'de Hrıstiyanlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Nasara
Soru Açıklaması
8.
İncil kelime olarak ne manaya gelmektedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Müjde
Soru Açıklaması
9.
Dört kısma bölünen İncil arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Vedalar
Soru Açıklaması
10.
Hristiyanlıkta asli suçun günahlarından kurtulup Hristiyanlığa geçmeye ne denir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Vaftiz
Soru Açıklaması
11.
Dünyada en yaygın din aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Hristiyanlık
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki dinlerden hangisi Hz. İsa'nın (haşa) Allah'ın oğlu olduğunu söylerler?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Hristiyanlar
Soru Açıklaması
13.
İnciller konusunda ciddi olarak eleştirileriyle tanınan ilahiyatçı bir Hristiyan olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Marcio
Soru Açıklaması
14.
İlk olarak Dinler Tarihi kitabını yazan Müslüman kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Şehristani
Soru Açıklaması
15.
Papa'nın bir devleti yetkilisiyle beraber cezalandırmasına aşağıdakilerden hangisi denir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Enterdi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm'de yanılgı ve illüzyon ya da gerçeği olmayan bir şeyin haikat olarak algılanması demektir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Maya ya da Avidya inancı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Vedalar'da bildirilen kurban törenlerini tefsir ve izah eden nesir biçimindeki kutsal olan yazılara verilen isim demektir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Brahmanalar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kurucusu Vardhamana olan dindir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Caynizm
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Siddharta Gautama Sakyamuni'nin öğretilerine dayanan din dir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Budizm
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Calvin'in diğer reformculardan farklı olan önemli teolojik öğretisi demektir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Kader
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.