Din Kelimesi

admin
Eylül 8, 2016

Din Kelimesi

Din Kelimesi Kelime kökü Arapça olan din sözcüğü, sözlükte “örf ve âdet, ceza ve karşılık, mükâfat, itaat, hesap, galibiyet ve hâkimiyet, boyun eğme, millet, mülkiyet ve saltanat, makbul ibadet, hüküm ve ferman, şeriat” gibi çeşitli anlamlara gelir.

Günümüzde Batı lehçelerinde DİN karşılığı kullanılan religion sözcüğünün aslı Latince’dir.

Hinduizm’in kutsal dili Sanskritçe’de dharma

Budizm’in kutsanmış metinlerinin kaleme geçtiği Pali dilinde ise dhamma din karşılığıdır ve “gerçek, doktrin, kanun,doğruluk,  düstur” gibi anlamlara gelmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm’de din kelimesi doksan iki yerde geçmekte, ayrıca üç âyette de farklı anlamlarda yer almaktadır.

Kur’an’da din kelimesinin başlıca şu anlamlarda kullanılır;

Bunlar ; Yönetme, yönetilme, itaat, şeriat, tapınma, hüküm, tevhid, İslâm, hudud,  ceza, âdet, hesap, millet.

Kur’an’da din teriminin, surelerin indiriliş sırasına göre kazandığı değişik anlamları şu şekilde sıralamak mümkündür: İlk dönem Mekkî âyetlerde bu sözcük “yevmü’d-dîn” (ceza-mükâfat günü, hesap, din günü) şeklinde geçmektedir ve insanın, iman ve ameline göre hesap vereceği âhiret gününü ifade etmektedir (el-Fâtiha 1/4; ez-Zâriyât 51/6).

Mekke döneminin birincis yarısından sonra artık, sorumluluk ve hesaptan tevhid ve teslimiyete geçilmektedir.

Medine döneminde millet-i İbrâhim ve müslimîn sözcükleri birlikte geçmektedir. (el-Hac 22/78), tevhidden ümmete, kendisini Allah’a teslim edenler grubuna geçilmektedir. “Dînü’l-hak” ifadesiyle değiştirilen ve uydurulan dinlere karşı bu yeni dinin sağlam esasları açıkça söylenmiş ve İslamın bütün dinlere faik kılınacağı müjdelenmiştir (et-Tevbe 9/29, 33; el-Fetih 48/28; es-Saf 61/9). Yine Yesrib döneminde “Allah nezdinde din şüphesiz İslâm’dır” (Âl-i İmrân 3/19; el-Bakara 2/193); “Kim İslâm’dan başka bir dine yönelirse, onun uydurma dini men edilecektir, o öbür Dünya da kaybedenlerdendir” (Âl-i İmrân 3/85) meâlindeki âyetlerle İslâm’ın diğer dinlere karşı faikliği vurgulanmıştır.

 

Religion: Herhangi bir işi vazife edinmek, tekrar tekrar okumak, yapmak.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

DHBT Sınavına Kalan Vakit
23 Aralık 2018 Pazar

Üye OlŞifremi Unuttum