Akaid & Kelam Deneme 1
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi latif ve gaybî varlıklardan biri değildir?
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" İnsanlar
Soru Açıklaması
2.
İnsanların doğuştan sahip oldukları Allah inancı Kur’ân-ı Kerîm’de aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Fıtrat
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından peygamberlere gönderilmiş ilâhî kitaplardan biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Mişna
Soru Açıklaması
4.
İslâm inanç esaslarının ilki ve en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Allah’a iman
Soru Açıklaması
5.
Allah’tan peygamberlere yönlendirilmiş aşkın/ilâhî bir mahiyete sahip olan vahiy, yapısı itibariyle nasıl bir bilgidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Metafiziksel bilgi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberliğin temel gayelerinden biri değildi
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Gaipten bilgi vermek
Soru Açıklaması
7.
İmanın dışarıdan bakarak anlaşılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" İmanın, kalbî bir fiil olması
Soru Açıklaması
8.
Allah’ın güzel isimlerini açıklayan ve bazı hadislerde doksan dokuz olduğu belirtilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Esma-i hüsnâ
Soru Açıklaması
9.
Peygamberlerin tebliğ göreviyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Peygamberler Allah’ın kendilerine vahyettiği mesajı sadece tebliğ ederler, kapalı kısımlarını insanların anlayacağı şekilde açıklamakla meşgul olmazlar.
Soru Açıklaması
10.
Peygamberlerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Onlar hiçbir zaman içtihadî hatalara düşmemiş ve daha sonra Allah tarafından daha iyiye doğru yöneltilmemişlerdir.
Soru Açıklaması
11.
İslâm inancında, görünmeyen varlıklar hakkında bilgi edinme kaynağı aşağıdakilerden hangisi olarak belirlenmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Vahiy
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ilâhî hitabın (vahyin) şekillerinden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Peygamberin kendisine vahyedilecek bilgiyi sezmesi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi genel olarak yapılan din tarifinin içinde yer almaz?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Felsefi düşünceler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığıyla ilgili olarak İslâm âlimleri arasında şöhret bulan delillerden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Şefkat delili
Soru Açıklaması
15.
İnanmanın Türkçe’deki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Bir görüşe gönülden bağlanmak
Soru Açıklaması
16.
Hadislerin, İslâm dini için belirlediği özel anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Kolaylaştırılmış Haniflik
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerin hangisi şeytanın insanlar üzerindeki etkilerinden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" İnsan iradesine tamamen set çekmek
Soru Açıklaması
18.
Peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği dinin, Allah katındaki genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" İslâm
Soru Açıklaması
19.
İslâm dini, inanç esaslarının insanlarca benimsenmesi için nasıl bir yol izlemiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Ilımlı ve mutedil
Soru Açıklaması
20.
İnanç esaslarının en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Zamanla hiçbir değişiklik göstermemesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.