Akaid & Kelam Deneme 1
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi latif ve gaybî varlıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İnsanlar
Soru Açıklaması
2.
İnsanların doğuştan sahip oldukları Allah inancı Kur’ân-ı Kerîm’de aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Fıtrat
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından peygamberlere gönderilmiş ilâhî kitaplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mişna
Soru Açıklaması
4.
İslâm inanç esaslarının ilki ve en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Allah’a iman
Soru Açıklaması
5.
Allah’tan peygamberlere yönlendirilmiş aşkın/ilâhî bir mahiyete sahip olan vahiy, yapısı itibariyle nasıl bir bilgidir?
Doğru Cevap: "D" Metafiziksel bilgi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberliğin temel gayelerinden biri değildi
Doğru Cevap: "D" Gaipten bilgi vermek
Soru Açıklaması
7.
İmanın dışarıdan bakarak anlaşılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmanın, kalbî bir fiil olması
Soru Açıklaması
8.
Allah’ın güzel isimlerini açıklayan ve bazı hadislerde doksan dokuz olduğu belirtilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Esma-i hüsnâ
Soru Açıklaması
9.
Peygamberlerin tebliğ göreviyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Peygamberler Allah’ın kendilerine vahyettiği mesajı sadece tebliğ ederler, kapalı kısımlarını insanların anlayacağı şekilde açıklamakla meşgul olmazlar.
Soru Açıklaması
10.
Peygamberlerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Onlar hiçbir zaman içtihadî hatalara düşmemiş ve daha sonra Allah tarafından daha iyiye doğru yöneltilmemişlerdir.
Soru Açıklaması
Akaid & Kelam Deneme 1
www.dhbt.gen.tr
11.
İslâm inancında, görünmeyen varlıklar hakkında bilgi edinme kaynağı aşağıdakilerden hangisi olarak belirlenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Vahiy
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ilâhî hitabın (vahyin) şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Peygamberin kendisine vahyedilecek bilgiyi sezmesi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi genel olarak yapılan din tarifinin içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Felsefi düşünceler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığıyla ilgili olarak İslâm âlimleri arasında şöhret bulan delillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Şefkat delili
Soru Açıklaması
15.
İnanmanın Türkçe’deki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bir görüşe gönülden bağlanmak
Soru Açıklaması
16.
Hadislerin, İslâm dini için belirlediği özel anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kolaylaştırılmış Haniflik
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerin hangisi şeytanın insanlar üzerindeki etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İnsan iradesine tamamen set çekmek
Soru Açıklaması
18.
Peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği dinin, Allah katındaki genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İslâm
Soru Açıklaması
19.
İslâm dini, inanç esaslarının insanlarca benimsenmesi için nasıl bir yol izlemiştir?
Doğru Cevap: "E" Ilımlı ve mutedil
Soru Açıklaması
20.
İnanç esaslarının en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zamanla hiçbir değişiklik göstermemesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.