Akaid & Kelam Deneme 9
www.dhbt.gen.tr
1.
Metodik anlamda kelâm ilmi felsefeden hangi yönüyle ayrılır?
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Akıl-Nakil metodunu kullanması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin dayandığı nakli delillerdendir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Sünnet
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Gazzali’nin yaptığı tasnife göre dinî ilimlerden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Metafizik
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin diğer isimlerinden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Ahlak-ı Alâî
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi semiyat konularından biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Vacibü’l-vücud
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kelamın doğuş döneminde İslam toplumu içinde bulunan Ehl-i Kitap dinlerindendir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Yahudilik -Hıristiyanlık
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki meselelerden hangisinin inkârı kişiyi dinden çıkarmaz?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Allah’ın ahirette görülmesi
Soru Açıklaması
8.
Büyük günah helal sayılmadığı müddetçe işlenmesiyle kişiyi dinden çıkarmaz diyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Ehl-i Sünnet
Soru Açıklaması
9.
Hilafet konusu gerçekte aşağıdaki ilimlerden hangisinin konusudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" İslam Hukuku
Soru Açıklaması
10.
Kırtas hadisesinde ismi geçen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Ebû Hanife’nin eserlerinden biridir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" el-Alim ve’l-müteallim
Soru Açıklaması
12.
Emevi Halifesi Abdulmelik b. Mervan’a kader konusunda mektup yazan alim aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Hasan-ı Basrî
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın yaratılmış/hâdis olduğunu savunan ilk dönem kelamî şahsiyetlerdendir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Ca’d b. Dirhem
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem kelâmcılarını tanımanın yararlarından biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" İlk kelâmcıların özel hayatlarıyla ilgili bilgilere sahip olmak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’nin akait alanında yararlandığı kişilerin başında gelmektedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Hz. Ali
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Bağdat Mu'tezilesinin en belirgin özelliğidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Hz. Ali'ye yaklaşımları
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezilenin büyük günah işleyen hakkındaki görüşüdür?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Dünyada ne mümin ne kâfir, ahirette kafir.
Soru Açıklaması
18.
Mu’tezile, İslami çağrının yayılması ve dalalette olanların hidayete ermesi için aşağıdaki ilkelerden hangisini ortaya koymuştur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Emr bi’l-ma’ruf nehiy ani’l-münker
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Basra Mu’tezilesi içinde yer almaz?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Bişr b. Mu’temir
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezile mensuplarının kendilerine verdiği isimdir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Adalet ve Tevhid Ehli
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.