1.
Ahlak, insan nefsinde yerleşen öyle bir melekedir ki fiiller, hiç bir fikri zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan bu meleke sayesinde, kolaylıkla ve rahatlıkla ortaya çıkar.

Tanıma göre Ahlak ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz ?
Doğru Cevap: "A" Ahlak, kendi kendine ortaya çıkar.
Soru Açıklaması
2.
Ahlak, insanın ameliyle değil, bu amellerin âmili olan manevi yeteneklerin neler olduğu ile tanımlanabilir.

Ahlak'ın tanımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yukarıda ki açıklamayla aynı anlamdadır.
Doğru Cevap: "C" Ahlak, davranışlardan daha çok bunların manevi kökeni ile ilgilenir.
Soru Açıklaması
3.
Ahlâki terim ve kavramlar ile ahlâki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahlâk felsefesi
Soru Açıklaması
4.
Ahlaki değerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Allah`ın fiilleri ahlaki değerlendirmenin konusu değildir?
Soru Açıklaması
5.
Peygamberlerin insanlığa öğrettikleri hayat düzenine genel olarak ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Din
Soru Açıklaması
6.
İslam ahlakını içeren klasik eserlerde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Ahlakın ferdi davranış düzeni olmaktan çıkarılması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının kaynakları ile ilgili temel bir sorudur?
Doğru Cevap: "A" İslam ahlakının varlık sebebi nedir?
Soru Açıklaması
8.
Diktatörlükler genellikle aşağıdaki toplumların hangisinde toplumsal düzenin güç esasına dayalı olarak inşa ve muhafaza edilmesi gayretinde esasını bulur?
Doğru Cevap: "B" Ahlâki düzenin yok olduğu
Soru Açıklaması
9.
Ahlaki cihetten Kur`an-ı Kerim, hayatın aşağıdaki alanlarından hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki sorulardan hangisi ahlak teorileri geliştiren düşünürler tarafından dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "C" İnsanın iyiyi gerçekleştirmesi için Tanrı ne yapmalıdır?
Soru Açıklaması

11.
Aşağıdakilerden hangisi ahlak âlimlerinden Ragıb el-İsfahani`ye göre insan niçin yaratılmıştır? sorusuna verilen cevaplardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Yeryüzünü imar etmek
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangileri ahlakı bir yeti ya da meleke olarak görür?
Doğru Cevap: "C" Filozof ve sufiler
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakına göre birlikte yaşama ilkesidir?
Doğru Cevap: "D" İnsan diğer insanların varlıklarını teyid edip, onları muhafaza ederek kendi varlığını sürdürmelidir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ahlâki yaptırım mercii değildir?
Doğru Cevap: "A" Şahsi menfaat
Soru Açıklaması
15.
Tasavvufî anlayışa göre insanın iradesi aşağıdakilerden hangisine daima bağımlıdır?
Doğru Cevap: "D" Allah`ın iradesine
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında temel erdemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tevazuu
Soru Açıklaması
17.
İslam ahlakına göre, adalet kavramını, varlık bilgi ve değer bakımından bir arada bulunduran ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tevhid
Soru Açıklaması
18.
Öfke/gazap gücünün itidal üzerine olması sonucunda aşağıdaki erdemlerden hangisi gerçekleşmiş olur?
Doğru Cevap: "C" Cesaret
Soru Açıklaması
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
19.
Hikmet erdeminin aşırılığında hangi rezilet ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "B" Kurnazlık
Soru Açıklaması
20.
"Cesaret, yapılması gerekeni yapmak ve ortadan kalkması gerekeni de önlemek için ölümü bile göze alabilmektir" diyen İslam düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.