2014 DHBT ÖnLisans Soruları

admin
Eylül 8, 2016
logo
2014 DHBT ÖnLisans Soruları
2014 DHBT ÖnLisans Soruları
1.
Dinen veya hukuken meşru sayılan mazeret anlamına gelen özür teriminin fıkıhta en yaygın kullanıldığı konuların başında abdest gelir. Fıkıhta zorluğun giderilmesi ilkesinden hareketle özür sahibi kişilerin ibadetlerini yerine getirebilmelerini kolaylaştırmak için özel hükümler konulmuş, normalde abdesti bozulmuş sayılması gereken bir kişinin abdestli olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle farz bir namaz vakti süresince devam eden, bundan sonra da her namaz vaktinde en az bir defa meydana gelen ve abdesti bozan bedeni rahatsızlıklar özür kapsamında değerlendirilmiştir

Aşağıdakilerden hangisi bu türden bir özür durumu değildir ?
Doğru Cevap: "B" Lohusalık hali
Soru Açıklaması
2.
Farklı materyaller üzerinde kayıtlı bulunan Kur’an ayetlerinin Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde derlenip Mushaf hâline getirilmesi ve bu Mushaf’ın Hz. Osman Dönemi’nde çoğaltılması, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Cem ve istinsah
Soru Açıklaması
3.
İslam ahlak düşüncesinde insan; beden ve ruh arasındaki mücadeleye sıkışmış bir varlık olarak görülmüştür. Bu; aslında, insanın ahlaki mükemmelliğe ulaşmasını ve Allah’a yakınlaşmasını önleyen bedenî ve dünyevi tutkuların bağımlılığından kurtulması anlamında bir özgürlük mücadelesidir. Kuşeyrî’nin, hürriyeti Allah’a kayıtsız şartsız tam kulluk olarak tanımlaması temelde bununla ilişkilidir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?
Doğru Cevap: "A" Hürriyet, ahlakın hareket noktası değil nihai gayesidir.
Soru Açıklaması
4.
Bir din görevlisinin misyonu sadece kendisiyle sınırlı değildir. Toplum nazarında o, hem bağlı bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı hem de İslam adına hareket ediyor kabul edilir. Bu yüzden ona yönelik en küçük bir eleştirinin, onu aşan geniş bir etki alanına sahip olduğunu unutmamak gerekir.

Bu parçada din görevlisinin hangi yönüne dikkat çekilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Temsil
Soru Açıklaması
5.
Hadisin son ravisi ile Hz. Peygamber arasındaki ravi sayısının az olması önemlidir. Çünkü sayı arttıkça hata ihtimali de artar. Bu yüzden muhaddisler, aynı metnin birkaç isnadından ilk kaynağa, diğerlerine oranla daha az ravi ile ulaşanını tercih etmişlerdir.

Bu isnad türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Âli
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.