2013 Yeterlilik İmam Hatip
www.dhbt.gen.tr
1.
 kelimesinde hangi tecvid kuralı uygulanır?
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" İdğam-ı mütecaniseyn
Soru Açıklaması
2.
ayetinde sakin mimden sonra hangi tecvid kuralı uygulanır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" İzhar
Soru Açıklaması
3.
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" İdğam uygulanmaz.
Soru Açıklaması
4.
Hz. Şuayb’in kızı Kur’an’da hangi özelliğiyle övülmektedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Utangaçlığıyla
Soru Açıklaması
5.
Ayet-i Kerime’de “Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz” mealinde geçen söz hangi peygambere aittir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Yakub
Soru Açıklaması
6.
ayeti hangi surede yer almaktadır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Vâkı’a
Soru Açıklaması
7.


Ayet-i Kerime’de boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
8.


ayeti aşağıdakilerden hangi kelime ile devam etmelidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
9.
Ayet-i Kerime’de geçen “Bugün size kınamak yok/Bu gün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak” mealindeki söz hangi peygambere aittir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Yusuf
Soru Açıklaması
10.
ayeti hangi sûrede yer almaktadır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Haşr
Soru Açıklaması
11.
Hz Peygamberin Kuranı ezberlemesi nasıl gerçekleşmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Cebrâil’in getirdiği vahyi okuyarak
Soru Açıklaması
12.
“Allah size ........ diler, ........dilemez…” (Bakara, 185).

Yukarıdaki ayet mealinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Kolaylık-güçlük
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki kadınlardan hangisinin ismi Kur’an-ı Kerim’de açıkça zikredilmektedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Hz. Meryem
Soru Açıklaması
14.
Müslümanların, gerek Hz. Peygamber’e karşı, gerek kendi aralarında uymaları gereken bazı görgü ve ahlak kurallarını konu edinen, Türkçe’de adı “odalar” anlamında olan sûrenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Hucurat
Soru Açıklaması
15.
(Duha, 2).

Yukarıdaki ayetin meali aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Kararıp sakinleştiğinde geceye andolsun
Soru Açıklaması
16.
(Me’âric, 4)
Yukarıdaki ayetin meali aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Melekler ve Ruh ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.
Soru Açıklaması
17.
“Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve ……… yoktur.” (Bakara, 197)

Yukarıda verilen ayet mealini tamamlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Tartışıp çekişmek
Soru Açıklaması
18.


(Maide, 89)

Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
19.
Ayet-i Kerime’de geçen “Dediler ki: ‘Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” (A’raf, 23) mealindeki söz kimlere aittir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Adem- Havva
Soru Açıklaması
20.
“İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki, senden sonra gelenler için bir ibret olsun! İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değildirler.”

Ayet mealinde söz konusu edilen kişi kimdir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Firavun
Soru Açıklaması
21.
“O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, …….”

Yukarıdaki ayet mealini tamamlayan ifade hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Çok nankördür.
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e (a.s.) vahyin geliş şekillerinden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Yazılı levhalar hâlinde bildirilir.
Soru Açıklaması
23.
Peygamberimizin (a.s.) ‘Ahmed’ isminin geçtiği sure aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Saf
Soru Açıklaması
24.


Yukarıdaki ayetin meali aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz.
Soru Açıklaması
25.


Yukarıda Ahzab suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Peygamberimizin vasıfları sayılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu vasıflar arasında yer almamaktadır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Abid olması
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi dinin sözlük anlamlarından biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Cemaat
Soru Açıklaması
27.
Dinlerin tasnifi ve örneklemeleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Düalist (iki tanrılı) dinler - Şintoizm
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i diğer kutsal kitaplardan ayıran özelliklerden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Kur’an’ın bazı hükümleri neshedilmiştir.
Soru Açıklaması
29.
Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile (tümdengelim) ne ad verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Burhan-ı Limmî
Soru Açıklaması
30.
Ehl-i Sünnet inancına göre “insanın fiilleri” konusunda aşağıdakilerden hangisi isabetli görülmez?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" İnsan fiillerinde cüz’i iradenin rolü yoktur.
Soru Açıklaması
31.
Aşağıdakilerden hangisi temiz ve temizleyici kabul edilen sulardandır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Koyun, keçi ve devenin artığı
Soru Açıklaması
32.
Mestler üzerine mesh müddeti ne zaman başlar?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Mestler abdestli olarak ayağa giyildikten sonraki ilk hadesi takiben
Soru Açıklaması
33.
Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir hükümdür?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Kaza ile meşgul olmak nafile kılmaktan evladır.
Soru Açıklaması
34.
Fâite” kavramını aşağıdakilerden hangisi karşılar?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Vaktinde kılınmayan farz namazlar
Soru Açıklaması
35.
Kıbleden kaç derecelik sapma namazı bozar?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" 46 derece sağa veya sola
Soru Açıklaması
36.
Şafiilere göre dört rekatlı farz namazların bütün rekatlarında Fatiha okumanın hükmü nedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Farz
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdaki vakitlerin hangisinde kaza namazı kılınmaz?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Güneşin batma zamanı
Soru Açıklaması
38.
Şafiilere göre sehiv secdesi ne zaman yapılır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Selamdan önce
Soru Açıklaması
39.
Namazda sehiv secdesi gerektiren birden fazla fiil işleyen kişi aşağıdakilerden hangisini yapar?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Bir sehiv secdesi yapar.
Soru Açıklaması
40.
Kefen-i kifâye nelerden oluşur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" İzar, lifafe ve kadın için başörtüsü
Soru Açıklaması
41.
Hanefilere göre aşağıdaki oruçlardan hangisinde geceden niyet etmek şarttır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Kaza oruçları
Soru Açıklaması
42.
Hanefilere göre, Ramazanda niyet etmeden dört gün peş peşe oruç tutmayan kişiye ne gerekir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Gününe gün kaza gerekir.
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdaki günlerden hangisinde oruç tutmak mekruhtur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Şek günü
Soru Açıklaması
44.
Ürünlerden öşür vermenin gerekli olması için aşağıdakilerden hangisi şarttır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Fakihlerin çoğunluğuna göre nisap
Soru Açıklaması
45.
Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi zayıf alacak kapsamına girer?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Mehir alacakları
Soru Açıklaması
46.
Bir kimse aşağıdakilerden hangisine zekat veremez?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Evli kızına
Soru Açıklaması
47.
Koyunların zekatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" 202 koyunda 2 koyun verilir.
Soru Açıklaması
48.
Fıtır sadakasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Şafiilere göre kıymet/para olarak ödenebilir.
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi hac aylarından birisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Şevval
Soru Açıklaması
50.

Aşağıdakilerden hangisi mîkât mahallerinden biri değildir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Ten’im mescidi
Soru Açıklaması
51.
Hervele” aşağıdakilerden hangisinde yapılır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Sa’y
Soru Açıklaması
52.
Hanefilere göre mîkât mahallini ihramsız olarak geçen kişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" En yakın mîkât mahalline giderek ihrama girer ve umre veya haccını yapmaya başlar.
Soru Açıklaması
53.
Remel” aşağıdakilerden hangisinde yapılır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Tavaf
Soru Açıklaması
54.
Müzdelife vakfesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Müzdelife’de gecelemek sünnettir.
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Bedene=Hacda kesilen küçükbaş hayvan
Soru Açıklaması
56.
Kurbanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Altı ayını tamamlamış keçi, bir yaşındaki kadar gösterişli ise kurban edilebilir.
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Fakirin kurbanı kesilmeden önce ölürse, yerine başka bir hayvanın kesilmesi gerekir.
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi keffaret çeşitlerinden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Iskat-ı salat keffareti
Soru Açıklaması
59.
Yeminle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" “Allah şahit” sözüyle yemin edilmez.
Soru Açıklaması
60.
“Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında bile bile, kasten ve yalan yere yapılan yemindir.”

Hanefilere göre, yukarıda tarif edilen yemin çeşidi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Gamus yeminidir, keffaret gerektirmez.
Soru Açıklaması
61.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Ebû Tâlib’in hanımı Fâtıma bint Esed İslam’ı kabul etmiştir.
Soru Açıklaması
62.
Hz. Peygambere ilk vahyin gelmesinden bir süre sonra vahyin kesildiği ara dönemi ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Fetretü’l vahiy
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’a davetin ilk yıllarında İslam’a karşı çıkan gruplar arasında yer almaz?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Mürcie inancına mensup kimseler
Soru Açıklaması
64.
Haşimoğullarını boykotla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Mut’im b. Adiy boykotun sona ermesini sağlayan kimselerdendir.
Soru Açıklaması
65.
Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret yolculuğu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Yolculuk esnasında ona ve yanındakilere misafirperverlik gösterenler olmuştur.
Soru Açıklaması
66.
Hz. Peygamber zamanında yapılan gazvelerle ilgili hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Dûmetü’l-Cendel isminde bir gazve yapılmıştır.
Soru Açıklaması
67.
İfk olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Bu olay Beni Mustalik Gazvesi’nin akabinde vuku bulmuştur.
Soru Açıklaması
68.
Mekke’nin Fethi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber’in Mekke’nin fethine karar vermesinin asıl nedeni müşriklerin iki yıl geçmeden antlaşmayı bozmalarıdır.
Soru Açıklaması
69.
Kurayzaoğulları’nın Medine’den çıkarılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Cezaları Tevrat’ın hükmüne göre verilmiştir.
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Veda Haccı’nda dile getirdiği konulardan biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Zekâtın hükmü
Soru Açıklaması
71.
Huneyn Savaşı’nda Müslümanlar hangi Arap kabilesine karşı savaşmıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Hevâzin
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi Hz Peygamberin vefatından hemen önce meydana gelen olaylardan biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Yemâme Savaşı
Soru Açıklaması
73.

  1. Mus’ab b. Umeyr’in Medine’ye öğretmen olarak görevlendirilmesi

  2. Zeyd b. Sabit’in vahiy katipliği yapması

  3. Üsame b. Zeyd’in ordu komutanı olarak tayin edilmesi

  4. Muaz b. Cebel’in öğretmen ve kadı olarak görevlendirilmesi


Hz. Peygamber tarafından, söz konusu görevlerin verildiği bu sahabîlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Genç olmaları
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber tarafından lağvedilen cahiliyye devri kurumlarından değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Sidâne
Soru Açıklaması
75.
Hz. Muhammed (s.a.s) kimlere mübâhele yapmayı teklif etmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Necranlılar
Soru Açıklaması
76.
Hz. Muhammed (s.a.s)’in vefatından sonra bazı sahabîler halife seçimi için nerede toplanmışlardır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Benî Sâide sakîfesi
Soru Açıklaması
77.
Hz. Muhammed (s.a.s.), İslam’ı tebliğ için Zeyd b. Sabit’ten hangi dili öğrenmesini istemiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Süryanice
Soru Açıklaması
78.
“Kişinin kendisi ihtiyaç içinde bulunsa bile sahip olduğu imkanları başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanması, başkalarının yararı için fedakarlıkta bulunmasıdır.”

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tarifi karşılayan
kavramdır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" İsar
Soru Açıklaması
79.
Hz Peygamberin “Mü’min ülfet eden ve kendisiyle ülfet edilen kimsedir. Ülfet etmeyen ve kendisiyle ülfet edilmeyende hayır yoktur.” sözünde geçen “ülfet” ne anlama gelmektedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" İnsanlarla ünsiyet etmek
Soru Açıklaması
80.
“İyi huylar ve faziletli davranışlar”ı karşılayan kavram aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Mehâsinü’l-ahlak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.