logo
2012 Yeterlilik Kuran Kursu Soruları
www.dhbt.gen.tr
1.
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "B" İdğam-ı şemsiyye
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "D" Medd-i lazım
Soru Açıklaması
4.
Kendisinden önceki secâvendin aynen geçerli
olduğunu ifade eden harf hangisidir?
Doğru Cevap: "D" ك
Soru Açıklaması
5.
“Sakin nûn”dan sonra “vav” veya “ya” harflerinden
birisi aynı kelimede bulunursa hangi
tecvid kuralı uygulanır?
Doğru Cevap: "B" İzhâr
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" Medd-i lîn
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "C" İdğâm-ı mütecâniseyn
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.