2011 Müezzin Kayyım Soruları
www.dhbt.gen.tr
1.
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" İdğam-ı mealğunne
Soru Açıklaması
2.
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Vacip-4
Soru Açıklaması
3.
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
4.
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
5.
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
6.
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Harekesi esre olursa
Soru Açıklaması
7.
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Alak
Soru Açıklaması
8.
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" İdğam-ı mütekaribeyn
Soru Açıklaması
9.
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
10.
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" İdğam
Soru Açıklaması
11.
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" ihfa
Soru Açıklaması
12.
اِنْ يَكُنْ  kelimelerinde birinci “nûnu sakin”den sonra hangi tecvîd kuralı uygulanır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" İdğâm-ı mealğunne
Soru Açıklaması
13.

فَعَلَهُ kelimesindeki “ ه ” harfi vasl hâlinde nasıl
okunur?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" 1 elif miktarı uzatarak
Soru Açıklaması
14.

Secâvend harflerinden “ م ” harfinde vakfetmek
hangi kavramla ifade edilir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Vakf-ı lâzım
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde nakıs idğâm
uygulanır?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" رِزْقًا وَاسِعًا
Soru Açıklaması
16.

مَآءً  kelimesinin sonunda nasıl vakıf yapılır?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Hemze üzerinde medd-i tabîî yaparak
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdaki harflerden hangisi "Huruf-u isti'lâ"
dan biri değildir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" م
Soru Açıklaması
18.

خَيْرْ – سَيْرْ kelimeleri üzerinde durulduğunda
ر) ) nasıl okunur?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" İnce okunur.
Soru Açıklaması
19.

(آٰلْٰٔنَ) kelimesinde aşağıdaki tecvîd kurallarından
hangisi uygulanır?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Medd-i lâzım kelime-i muhaffefe
Soru Açıklaması
20.

Hurûf-u mukattaalardan ( الٓمٓ )’in “lâm”ı,
medd-i lâzımın hangi çeşidine girer?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Harf-i müsakkal
Soru Açıklaması
21.

وَلّٰيهُمْ  kelimesindeki “lam” harfi nasıl okunur?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" İnce okunur.
Soru Açıklaması
22.

دَعْوٰيهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌۚ  ayetinde اللّٰهُمَّ kelimesinin “lâm”ı nasıl okunur?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Kalın okunur.
Soru Açıklaması
23.

Medd-i ârız,kaç elif miktarı uzatılır?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
24.

فِيهَا kelimesi üzerinde vakf yapılırsa zamir
nasıl okunur?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" 1 elif miktarı uzatılır.
Soru Açıklaması
25.

Duruşta var olan geçerken ortadan kalkan
sükûna ne ad verilir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Sükûnu ârız
Soru Açıklaması
26.

مِنْ بَعْدِهِمْ kelimelerinde sâkin nûn’dan sonra
hangi tecvid kuralı uygulanır?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" İklâb
Soru Açıklaması
27.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde peltek
harfler doğru olarak verilmiştir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" ث ذ ظ
Soru Açıklaması
28.

(يَا عِبَادِىَ) kelimesinde nasıl durulur?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" يَا عِبَادِي
Soru Açıklaması
29.

(وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ) kelimelerindeki ( ب) harflerinde
hangi tecvid kuralı uygulanır?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" İdğâm-ı misleyn bilâğunne
Soru Açıklaması
30.

Tecvîd kaidelerine uymak şartıyla Kur’an-ı
Kerim’i hızlı okumaya ne denir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Hadr
Soru Açıklaması
31.

Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü durumlarane ad verilir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" İrhas
Soru Açıklaması
32.

Aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnet itikadî
fırkaları içerisinde yer almaz?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Mürcie
Soru Açıklaması
33.

İslâmî kaynaklarda ilahî vahye dayanan dinler
için hangi terim kullanılır?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Milel
Soru Açıklaması
34.

Aşağıdakilerden hangisi cehennemin Kur’an-ı
Kerim’de yer alan isimlerinden biri değildir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Hâşiye
Soru Açıklaması
35.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sübûtî sıfatlarından
biridir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Kelâm
Soru Açıklaması
36.

Kâinattaki tabii olayları ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Mîkâîl
Soru Açıklaması
37.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak sıfatlarından biri değildir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Bekâ
Soru Açıklaması
38.

Peygamberine gönülden bağlı olan ve ona titizlikle uyan velî kulların gösterdikleri olağan üstü hâllere ne ad verilir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Kerâmet
Soru Açıklaması
39.

Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasına hangi isim verilir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Haşir
Soru Açıklaması
40.

İslam dininde inanılması farz olan hususları,iman esaslarını ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Akâid
Soru Açıklaması
41.

İnsanın; Allah, insanlar ve diğer varlıklarla ilişkilerini düzenleyen ve hayatına yön veren kurallar bütününe ne denir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Din
Soru Açıklaması
42.

Kur’an-ı Kerim’de “ehl-i kitap” tabiriyle hangi
din mensupları kastedilir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Yahudilik-Hristiyanlık
Soru Açıklaması
43.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zâtî sıfatlarından
biridir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Bekâ
Soru Açıklaması
44.

Cinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğru değildir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Günah işlemezler.
Soru Açıklaması
45.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Tek seferde toptan indirilmiştir.
Soru Açıklaması
46.

Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmaları
anlamına gelen sıfat aşağıdakilerden
hangisidir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Fetânet
Soru Açıklaması
47.

Aşağıdakilerden hangisi, Kur'an'da âhiret ve âhiret hayatı ile ilgili kullanılan isimler arasında yer almaz?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Yevmü’l-arefe
Soru Açıklaması
48.

Maturîdîlere göre, Yüce Allah'ın, ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezelî ilmiyle bilip belirlemesine hangi ad verilir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Kader
Soru Açıklaması
49.

Aşağıdakilerden hangisi Şiî mezhebleri arasında
yer almaz?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" İbâdiye
Soru Açıklaması
50.

İnsanın sağında ve solunda bulunan, yaptığı iyi ve kötü işlerini kaydeden iki meleğe ne ad verilir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Kirâmen Kâtibîn
Soru Açıklaması
51.

Hanefi mezhebine göre abdestte başın tamamını
mesh etmenin hükmü nedir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Sünnet
Soru Açıklaması
52.

Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisini
yaparken abdestli olmak vaciptir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Kâbe’yi tavaf ederken
Soru Açıklaması
53.

Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden
biri değildir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Sübhaneke duasını okumak
Soru Açıklaması
54.

Namazda kıraat esnasında Kur'ân okurken yapılan okuyuş hatalarına ve dil sürçmelerine fıkıh dilinde ne ad verilir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Zelletü’l-kârî
Soru Açıklaması
55.

Bir nimetin kazanılmasından veya bir felâket ve musibetin atlatılmasından dolayı kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varmak hangi secde türünü ifade eder?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Şükür secdesi
Soru Açıklaması
56.

Namazın her rek’âtında Kur’an’dan okunması
gerekli asgari miktarı okuyacak kadar ayakta
durmaya ne ad verilir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Kıyâm
Soru Açıklaması
57.

“Kadınların cemaatle namazda erkeklerle aynı saf ve hizada olması” fıkıh dilinde hangi kavram ile ifade edilir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Muhâzâtü’n-nisâ
Soru Açıklaması
58.

Ölü için genel olarak yapılması gereken hazırlıklara
fıkıh dilinde ne ad verilir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Teçhiz
Soru Açıklaması
59.

Hanefi mezhebine göre sabah namazını ortalık
biraz aydınlanınca kılmaya ne denir?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" İsfâr
Soru Açıklaması
60.

Aşağıdakilerden hangisi farz oruçlar içinde
yer almaz?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Adak orucu
Soru Açıklaması
61.
Hanefiler’e göre, başlanmış bir nafile orucun
bozulması durumunda daha sonra kazâ edilmesinin
hükmü nedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Vacip
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mubah
kılan mazeretler arasında yer almaz?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" İşçi olmak
Soru Açıklaması
63.
“Dince zengin sayılan Müslümanların, mallarından
belli bir payı belirli yerlere vermeleri
gerektiğini” anlatan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Zekât
Soru Açıklaması
64.
Zekâtın vücûbuna ölçü olarak tespit edilen ve
belirli bir miktarı ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Nisab
Soru Açıklaması
65.
Fakir olmaları durumunda aşağıdaki akrabalardan
hangisine zekât verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Kardeş
Soru Açıklaması
66.
Tavafta, Haceru’l-esved’i selamlamaya ne
denir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" İstilâm
Soru Açıklaması
67.
Haccın farziyetini bildiren ayet aşağıdakilerden
hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Al-i İmran, 97
Soru Açıklaması
68.
Vedâ tavafının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Sader
Soru Açıklaması
69.
İhram yasaklarının ihlâl edilmesine ne ad
verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Cinâyet
Soru Açıklaması
70.
Hanefi mezhebine göre umrenin farzları aşağıdakilerden
hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" İhram ve tavaf
Soru Açıklaması
71.
Dört mezhebe göre aşağıdakilerden hangisi
üzerine mesh edilemez?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Çıplak ayak üzerine
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün farzlarından
biridir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Niyet etmek
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile namaz
kılmak mekruhtur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" İkindi namazını kılıp, mescitte oturduktan sonra
Soru Açıklaması
74.
Namazda rükünleri düzgün, yerli yerinde ve
düzenli yapmaya ne ad verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Ta’dil-i erkân
Soru Açıklaması
75.
Ebu Hanife’ye göre, dört rek’atlı farz namazda son oturuşu (ka’de-i ahîre) unutarak beşinci rek’ata kalkan ve beşinci rek’atın secdesini yaptıktan sonra ka’de-i ahîre’yi yapmadığını hatırlayan birinin durumu ile ilgili aşağıda verilen hükümlerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Namaz nafileye dönüşür.
Soru Açıklaması
76.
İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen, namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imamla birlikte kılamayan kimseye ne ad verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Lâhik
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan
biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Esnemek
Soru Açıklaması
78.
Hanefi mezhebine göre cenaze namazında
okunan dualar hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Sübhâneke, Salli-bârik, Cenaze Duası
Soru Açıklaması
79.
Namazda iki secde arasında bir süre oturarak
beklemeye ne ad verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Celse
Soru Açıklaması
80.
Kazâ, kefâret ve günü belirlenmemiş adak oruçları için niyetin son vakti aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" İmsâk
Soru Açıklaması
81.
Oruçlu iken kan veren kimsenin durumu ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Orucu bozulmaz.
Soru Açıklaması
82.
“Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren ve zekâta tâbi olan hayvanlar” hangi kavramla ifade edilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Sâime
Soru Açıklaması
83.
Zekâta tâbi hayvanlarla ilgili aşağıda verilen nisab miktarlarından hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" 35 keçi
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi Tevbe sûresi 60. ayette belirtilen zekâtın sarf yerlerinden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Yakın akrabalar
Soru Açıklaması
85.
Toprak ürünlerinden belli oranda verilen
zekâta ne denir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Öşür
Soru Açıklaması
86.
Ridânın bir ucunu sağ kolun altından geçirip sol omuz üzerine atarak, sağ kolu ve omuzu ridânın dışında bırakmaya ne denir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Iztıbâ’
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi “dem” gerektiren
cinayetlerden değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Bir elin veya ayağın tırnaklarının bir kısmını kesmek
Soru Açıklaması
88.
Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesine, vakfe süresi içinde bir an bile olsa Arafat'ta bulunamamasına ne ad verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Fevât
Soru Açıklaması
89.
Şafiî mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi
haccın vaciplerindendir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Vedâ tavafı
Soru Açıklaması
90.
Bir hac mevsiminde iki ayrı ihramla önce
umre sonra hac yapılmasına ne denir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Temettû
Soru Açıklaması
91.
“es-Salâtü hayrun mine’n-nevm” cümlesinin okunması esnasında dinleyenler nasıl mukabelede bulunurlar?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Sadakte ve berirte
Soru Açıklaması
92.
Ezan ve kamet hakkında aşağıda verilen hükümlerden
hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Ezan ve kamet namazın sünnetidir.
Soru Açıklaması
93.
Kametin duraklama yapılmaksızın seri okunmasına
ne ad verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Hadr
Soru Açıklaması
94.
Ezanı işiten kimsenin, müezzine icabet etmesinin
hükmü nedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Müstehab
Soru Açıklaması
95.

قد قامت الصلاة  cümlesinde ilk ve ikinci “te” harfleri vasl hâlinde nasıl okunur?

Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" İlk “te” esre, ikinci “te” ötre
Soru Açıklaması
96.
Beş vakit namaz için ezan okumanın hükmü
nedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Sünnet
Soru Açıklaması
97.
“Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir.” Yukarıda ifade edilen hususa ne denir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Teressül
Soru Açıklaması
98.
Ezanın meşru kılınışına kadar geçen sürede geçici olarak namaza hangi sözlerle çağrı yapılırdı?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" es-salâh es-sâlah
Soru Açıklaması
99.
Yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan okumanın
hükmü nedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Mendup
Soru Açıklaması
100.
Abdestsiz okunan ezan hakkında aşağıdaki
hükümlerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Kerahetle beraber caizdir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.